Τμήματα χορευτικού 2016-17
ΠΑΙΔΙΚΟ
4-5 ΕΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16:00 -17:00
6+ ΕΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17:00 -19:00

ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ιο ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00 - 23:00
2ο ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 21:00 -22:30
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6976153433 
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ - ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ